Proizvodnja
OD PROIZVODNJE FIRMA NAPREDAK PROMET NUDI

Izradu lake i teške metalne konstrukcije prema uzorku i tehničkoj dokumentaciji. 

Izradu grifovanih pletiva

Proizvodnju vijačne robe

Proizvodnju traktorskih korpi i vila

Izradu cisterni

Izradu kontenjera

Izradu ložišta za kazane

Izradu kalupa betonske galanterije: kalup ivičnjaka, kalup rigole, kalup cevi, kalup radijalne opeke

Izradu raznih vrsta ciklona

Izradu peći za farme - široke namene

Izradu elevatora

Izradu garderobnih ormana

Izradu metalnih kapija i metalnih ograda